Home

ALKOĦOLIĊI ANONIMI hija għaqda ta’ rġiel u nisa li jaqsmu bejniethom l-esperjenza, is-saħħa u t-tama tagħhom biex isolvu l-problema li għandu kull wieħed minnhom u jgħinu oħrajn iwaqqfu l-alkoħoliżmu.Kull m’għandek bżonn biex issir membru hija xewqa li tieqaf mix-xorb. M’hemm ħlas ta’ xejn għax l-għaqda tgħin lilha nnifisha billi aħna stess nagħtu xi ħaġa jekk irridu u kemm irridu. l’AA m’għandha x’taqsam ma’ l-ebda setta, reliġjon, politika, organizzazzjoni jew istituzzjoni; ma tixtieqx li tidħol fl-ebda kwistjoni; ma tgħidx la kontra u lanqas favur xi kawża.

L-għan ewlieni tal-membri ta’ l-AA hu li jibqgħu ma jixorbux u li jgħinu alkoħoliċi oħra jieqfu mix-xorb u jibqgħu weqfin.

Reprinted by permission of AA Grapevine Inc. New York, NY, USA.

Inkwetat kemm qed tixrob ? Sir af iżjed dwar l-Alkoħoliċi  Anonimi
Alcohol-Problem MANONBED