Inkiteb magħna

L-indirizz tal-‘email’ tiegħek huwa protett minna, aħna qatt ma nagħtu nformazzjoni lill-terzi persuni. Huwa meħtieg li timla id-dettalji kolla.

Indirizz tal-email tiegħek
Irrepeti l’indirizz tal-email
 Ikun aħjar jekk nirċievi nformazzjoni fil-format HTML

Għazel liema minn dawn l-publikazzjonijiet tixtieq tirċievi.

              Aħbarijiet dwar il-Konvenzjoni Internazzjonali  tal-A.A. Malta 

              Immarka biex tirċieci l-publikazzjoni  bl’Ingliż – AA Malta International Convention News

  •  Aħbarijiet għal-membri tal-A.A.
    Immarka biex tirċievi l-publikazzjoni bl’Ingliż News for AA Members

Ma’tridx tirċievi iżjed

powered by phpList 3.0.6, © phpList ltd